Loading...

welkom

Stottertherapie & Logopedie Nathalie Vanhoutte

Nieuwe praktijklocatie in Kemmel

De praktijk in Kemmel is verhuisd: je vindt ons nu in de Reningelststraat 57 8956 Kemmel

Even voorstellen

Onze praktijk is gespecialiseerd in het onderzoek en behandelen van stotteren, maar ook voor spraak-, taal-, leer- en neurologische stoornissen kunnen zowel kinderen als volwassenen bij ons terecht.

Wij namen de praktijk na jarenlange samenwerking over van Chris Van Hemelrijk.

We hebben vestigingen op twee locaties:

 

 • Reningelststraat 57, 8956 Kemmel
 • Burchtstraat 6, 8900 Ieper

Even voorstellen


Logopedie

Wanneer doe je een beroep op de logopedist?

Articulatie

 • Onverstaanbaar/onduidelijk spreken
 • Bepaalde letters nog niet kunnen uitspreken, bvb /r/
 • Bepaalde letters foutief uitspreken, bvb lispelen
 • Werken aan een verzorgde uitspraak

Taal

 • Vertraagde of afwijkende ontwikkeling
 • Problemen met woordenschat, verbuigingen, zinsbouw
 • Problemen met taalgebruik

Leerstoornissen

Er blijken hardnekkige problemen op vlak van lezen/spelling/rekenen waardoor het kind een achterstand vertoont tegenover leeftijdsgenootjes. Extra inoefenen en zorg blijken niet voldoende. Dan kan u terecht bij de logopedist: die gaat na wat aan de oorsprong kan liggen van de achterstand en gaat dan remediërend te werk. Startend vanop het niveau van het kind wordt getracht om terug op te bouwen naar het klasniveau.
In bepaalde gevallen kan sprake zijn van een leerstoornis: dyslexie/dysorthografie/dyscalculie.

 • Problemen op vlak van lezen
 • Problemen op vlak van spelling
 • Problemen op vlak van rekenen
 • In overleg met school en CLB

Afwijkend slikken en foutieve mondgewoontes

 • Foutieve tongligging in rust en/of tijdens slikken en/of tijdens articulatie zorgen voor gebitsvervorming
 • Duimzuigen, nagelbijten, mondademen,...
 • In samenspraak met orthodontist

Stotteren

Stotteren

Mensen zijn sprekende wezens.

Van het opstaan "goedemorgen" tot het slapengaan "slaapwel" staan we in verbinding met elkaar via spraak en taal.

Stotteren is een aandoening die de communicatie ernstig kan verstoren. Ongeacht ras, cultuur, intelligentie stottert 1% van de wereldbevolking. Voor België betekent dat 110 000 mensen die stotteren.

De impact van het stotteren op het dagelijks functioneren is afhankelijk van persoon tot persoon. Voor sommigen hoort het gewoon bij hun leven, voor anderen is elk gesprek een stressvolle aangelegenheid.

Stotteren is een aangeboren timingstoornis waarvan de oorzaak gelegen is in de hersenen. Er komen onvrijwillige haperingen voor die gepaard gaan met spierspanning. Mogelijks herkennen we herhalingen van klanken/lettergrepen (ma-ma-ma-maar), verlengingen van klanken (vvvvvvvvandaag) en/of blokkeringen (i*k). De huidige medische beeldvorming (o.a. PET scan en MRI) toont aan dat de hersenen van iemand die stottert op een andere manier spraak produceren dan hersenen van vloeiende sprekers. Dit leidt tot een verstoring in de timing en de coördinatie van de spreekspieren.

Hoe het stotteren verder evolueert is afhankelijk van de ernst van de timingstoornis en de manier waarop de persoon erop reageert. Dagelijkse confrontatie met de onvloeiendheden kan bij sommigen leiden tot negatieve emoties (angst, spanning, …) en negatieve gedachten (ik spreek niet goed, het zal niet lukken, ze gaan lachen, …) ten aanzien van zichzelf en hun spreken.

Negatieve gevoelens en gedachten kunnen dan vermijdingsgedrag in de hand werken: stoppen met spreken, taalontwikkeling afremmen, niet naar de winkel durven gaan, vinger niet opsteken in de klas, niet durven telefoneren, ...

Aan de oorzaak van stotteren kunnen we niets doen. Stottertherapie kan er wel voor zorgen dat bij jonge kinderen het stotteren niet uitgroeit tot een groot stotterprobleem. Bij kinderen, adolescenten en volwassenen met gevorderd stotteren zal de therapie er op gericht zijn om de verschijnselen (mentaal, emotioneel, motorisch) te beperken.

We passen de sociaal-cognitieve gedragstherapie toe. Deze therapie zal de cognitieve, emotionele en vaardigheidscomponenten van spreekgedrag aanpakken. De therapie is gestoeld op wetenschappelijke inzichten over ontstaan en ontwikkelen van stotteren.

De activiteiten zijn gericht op :

 • het beïnvloeden van stotteruitlokkende factoren van buitenaf
 • stotteruitlokkende factoren binnen het kind, adolescent of volwassene
 • inoefenen van neutrale en positieve emotionele verschijnselen tijdens het spreken
 • inoefenen van een neutraal en gunstig zelfbeeld over spreken
 • vaardigheidstraining met spreken
 • aanleren van strategieën en gedragingen om wijzigingen in het spreken te stabiliseren

Eet- & Drinkstoornissen

Baby’s en peuters kunnen soms moeilijkheden hebben met eten, drinken en/of slikken.Dit kan gaan van problemen met :
 • borst- of flesvoeding
 • eten met een lepel
 • kauwen
 • drinken uit een beker

Eet- & Drinkstoornissen
Typ10

Typ10

Een leuke manier om blind te leren typen.

 • 10 lessen om de basisvaardigheid aan te leren
 • Speels leren typen zonder tijdsdruk
 • Vervolg online module voor een jaar
 • Voor élk kind vanaf 9 jaar
 • Persoonlijke begeleiding, kleine groepjes
 • Ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen

contact

Neem contact op met ons

U zit met een vraag? U wenst een afspraak? Aarzel zeker niet om ons te contacteren.